prof. dr. A.O. Lubbers

Functie:
  • Hoogleraar
Expertise:
  • Belastingrecht
  • Fiscale winstbepaling
  • Goed koopmansgebruik
  • Fiscale rechtsvinding


Telefoon: +31 (0)71 527 7830
E-Mail: a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B214


")

Fiscale economie
Erasmus Universiteit Rotterdam (1/9/1988 - 24/2/1994) 

Fiscaal recht
Rijksuniversiteit Leiden (propedeuse) (1/9/1991 - 1/6/1992) 
Katholieke Universiteit Brabant (doctoraal) (1/9/1992 - 30/8/1994)

Promotieonderzoek:

Op 23 november 2000 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift “Foutenleer”. Promotor: prof. dr. L.G.M. Stevens.

Huidige hoofdfunctie:

Sinds 1/8/2003 verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar belastingrecht (aanvankelijk 0,8 fte en per 1/9/2013 0,2 fte)  

- Hoofd van de afdeling Belastingrecht (1/10/2004 - 31/8/2013)
- Wetenschappelijk Directeur Instituut Fiscale en Economische vakken (1/11/2010 - 1/4/2014)
- Lid van het Onderwijsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2004 t/m 2007)
- Coördinator onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit” (1/1/2008 – 1/11/2010)
- Lid van het Onderzoeksbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1/1/2008 – 1/11/2010)
- Fellow van het E.M. Meijers Instituut
- Gedoceerd in onder meer de volgende Leidse vakken: Belastingrecht & Belastingbeleid (en de opvolger: Belastingrecht), Directe belastingen II en III, Fiscaal bestuursrecht, Fiscaal Bachelorwerkstuk, Fiscale Talentenklas, Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht, IB/VPB voor notariëlen, Belastingrecht niet-fiscalisten.  

Oratie:

Fiscaal overgangsbeleid, 24 september 2004 (Leiden 2004; 35 p.)

Nevenactiviteiten:

Huidige nevenactiviteiten: 
- Mede-eigenaar Lubbers & Boer B.V.
- Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam en Hof ‘s-Hertogenbosch (sinds 17/5/02); ook af en toe ingezet bij Hof Arnhem en Hof ‘s-Gravenhage
- Voorzitter van de redactie van Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/1/2012)
- Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (sinds 1/4/2012)
- Docent PAOB      

Voormalige (neven)activiteiten:
- Verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV te Rotterdam (1/1/2001 – 1/12/2012)
- Lid van de Fiscale Adviesraad voor Vermande Studiedagen (2004-2008)
- Redactielid Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht/deel Inkomstenbelasting (2004-2007)
- Redacteur van het Fiscaal Praktijkblad (2000-2003)
- Docent SSR

Medewerkerschappen:

- Annotator Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/7/2003; sinds 1/1/2012 voortgezet als lid van de redactie)
- Annotator Fiscaal Weekblad FED (1/12/2000 – 31/7/2003)
- Annotator Vakstudie Nieuws (1/1/2001 – 31/7/2003)
- Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (1/1/2002 – 1/2/2006)
- Vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht (sinds 1/1/1999)
- Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (sinds 20/3/2008)
- Annotator NTFR (sinds 1/9/2009)

Gerealiseerde promoties

- M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal Overgangsbeleid, gepromoveerd op 13 mei 2009
- J.P. Boer, De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, gepromoveerd op 8 juni 2011

Zitting in promotiecommissies:

- Lid van de promotiecommissie Y.E. Gassler, gepromoveerd op 22 februari 2005 (UL)
- Lid van de promotiecommissie O.C.R. Marres, gepromoveerd op 29 juni 2005 (UvA)
- Lid van de promotiecommissie J.M. van der Heijden, gepromoveerd op 22 juni 2006 (UL)
- Lid van de promotiecommissie H.A.J.P. te Niet, gepromoveerd op 21 september 2007 (UvT)
- Lid van de promotiecommissie J.P.J. Witjes, gepromoveerd op 14 mei 2008 (UL)
- Lid van de promotiecommissie J.H.M. Nieuwenhuizen, gepromoveerd op 31 maart 2010 (UvT)
- Lid van de oppositiecommissie J. Vis, gepromoveerd op 9 september 2010 (UL)
- Lid van de promotiecommissie N. Djebali, gepromoveerd op 7 juni 2012 (UL)

Redactie van bundels

- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Meijers-reeks, Sdu Uitgevers, Amersfoort 2008
- A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer en H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005

Internationale publicaties:

- J.P. Boer, A.O. Lubbers en H. Vording, It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform, in: Gribnau, J.L.M. & Pauwels, M. (Eds.), Retroactivity of Tax Legislation, Amsterdam: EATLP/International Bureau for Fiscal Documentation.
- H. Vording, A.O. Lubbers, The Netherlands presumptive icome tax on portfolio investment:background, aims and effects, Bulletin for International taxation, Volume 60, Number 8/9, 2006 (p.327-334)
- H. Vording, A.O. Lubbers, The ECJ, Retrospectivity and the Member States’ Tax Revenues, British Tax Review, 2006, nr. 1 (p. 92-113)
- H. Vording en A.O. Lubbers, How to limit the budgetary impact of the European Court’s tax decisions?, Research Memorandum Department of Economics, 2005 (20 p.)
- A.O. Lubbers and L.G.M. Stevens: Economic obstacles in access to court in tax matters, EC Tax Review, 1994/3 (p. 91-100).

Nationale publicaties:

Boeken 
- A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik), Serie Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort, tweede geheel herziene druk 2012 (349 p.)
- A.O. Lubbers en mr. G.T.K. Meussen, Hoofdzaken winst uit onderneming, FED Fiscale Studieserie nr. 32, Kluwer, Deventer, vierde druk 2012
- A.O. Lubbers en G.T.K. Meussen, Hoofdzaken winst uit onderneming, FED Fiscale Studieserie nr. 32, Deventer: Kluwer 2010 (derde druk)
- A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële uitgevers, Amersfoort, tweede geheel herziene druk, 2007 (330 p.); dit boek is besproken door A.K.H. Klein Sprokkelhorst, belastingarresten lezen en analyseren:geen sinecure voor fiscalisten, Tijdschrift Fromeel belastingrecht, 2008/4
- A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik),  Serie Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort, 2005 (440 p.)
- A.O. Lubbers en mr. G.T.K. Meussen, Hoofdzaken winst uit onderneming, FED Fiscale Studieserie nr. 32, Kluwer, Deventer, 2002 (320p.)
- A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, Serie Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële uitgevers, Amersfoort, 2002 (170 p.)
- A.O. Lubbers, Foutenleer, dissertatie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000). De handelsversie is verschenen als Fiscale Monografie nr. 95, Kluwer, Deventer, 2000

Onderzoeksrapporten
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Leiden 2009 (105 p.)
- A.O. Lubbers, m.m.v. M. Koubia, De begrippen ‘opzet’, ‘pleitbaar standpunt’ en ‘fraus legis’ (Een onderzoek naar de opvattingen in literatuur en jurisprudentie), april 2006, uitgebracht aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (53 p.)
- A.C. Rijkers en A.O. Lubbers, Ondernemingswinstbelasting?, 2001. Rapport ten behoeve van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
- A.O. Lubbers: Fiscaal griffierecht heroverwogen - een pleidooi tot afschaffing (FEI-Brochure nr. 30, 1994, (140 p.)

Bijdragen aan boeken/bundels
- A.O. Lubbers, Een ruimere toepassing van de foutenleer?, in: J.A.G. van der Geld en I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), Rijkers-bundel, Tilburg University 2013 (p. 263 t/m 270)
- A.O. Lubbers, Een rubricering van de belangrijkste regels op het terrein van goed koopmansgebruik, in: A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M. van Sonderen, ‘k Moet eerlijk zeggen (Van Arendonk-bundel), Sdu Uitgevers Den Haag 2013, (p. 205 t/m 215)
- A.O. Lubbers, Belastingrechter, wat is Uw visie op wetsuitleg in belastingzaken?, in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse, Met oog voor detail (Van den Berge-bundel), Sdu Uitgevers Den Haag 2013 (p. 179 t/m 189)
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, De bruikbaarheid van internetconsultatie bij de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving, in: H. de Boer, R. van der Have en B. van Raaij (red.), 50 jaar Directe Belastingen (Verhoeven-bundel), Kluwer Deventer 2012 (p. 131 t/m 140)
- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers, De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger: hoe kan hij zijn beslissing motiveren?, in: J.L.M. Gribnau (red.), Principieel Belastingrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011 pp. 119-133
- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording, De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger, in: E.R. Muller en C.P.M. Cleiren, Bundel Rechtspraak, Kluwer, tweede druk
- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording, De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter, in: E.R. Muller en C.P.M. Cleiren, Bundel Rechtspraak, Kluwer, tweede druk
A.O. Lubbers, ‘Naar een neutrale winstbelasting’, in: D.M. Weber (Ed.), Bundel naar aanleiding van het seminar van het Centre for Tax Law over het rapport van de Studiecommissie belastingstelsel, Amsterdam: ACTL 2010, p. 43-49
- J.L.M. Gribnau en A.O. Lubbers, Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht, in: J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008 (p. 1-27)
- J.L.M. Gribnau en A.O. Lubbers, Terugkoppeling in het belastingrecht, in: J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008 (p. 157-202)
- H. Vording en A.O. Lubbers, Terugkoppeling door de Commissie voor de Verzoekschriften, in: J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008 (p.113-130)
- H. Vording en A.O. Lubbers, Effectiviteit van fiscale faciliteiten voor ondernemen, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Sdu Uitgevers bv, 2007 (p. 121 t/m 138)
- A.O. Lubbers, Evaluatie van fiscale wetgeving, in: Y.E. Gassler (red.), De toekomst van de overdrachtsbelasting, Kluwer Deventer, 2007 (p.13-20)
- A.O. Lubbers en E. Poelmann, Afbakeningsproblemen rondom ‘grove schuld’ en ‘opzet’, in: R.J. Koopman (red.), Schuld en boete, Tijdschrift formeel belastingrecht (speciale editie in boekvorm), 2007/2, (p. 59 t/m 74)
- A.O. Lubbers en H. Vording, Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling van het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger, in: D.A. Albregtse/P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen (Stevens-bundel), Kluwer, Deventer 2006 (p. 439 t/m 453)
- R.L.G. van den Heuvel, A.O. Lubbers, H. Vording en O.I.M. Ydema, Vermogensrendementsheffing, in: A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer 2006 (p. 539 t/m 562)
- A.O. Lubbers, R.W.J. van der Struijk en H. Vording, De beperking van de temporele werking van beslissingen van het HvJ EG in belastingzaken, in: D.M. Weber (red.), Europees formeel belastingrecht, Tijdschrift formeel belastingrecht (speciale editie in boekvorm), 2006/1, (p. 107 t/m 125)
- A.O. Lubbers en H. Vording, Zonder de economische dimensie geen adequaat fiscaal overgangsbeleid, in bundel Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005 (p. 131 t/m 146)
- A.O. Lubbers, Het griffierecht in fiscale zaken in de periode 1994-2004, Liber Amicorum Dr. D.A. Albregtse, 2004.
- A.O. Lubbers en Chr.Th.P.M. Zandhuis, Cassatiemiddelen in de fiscale procedure, in: WB der Nederlanden, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004, p. 219-227

Artikelen in tijdschriften

2013
- J.P. Boer en A.O. Lubbers, Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht, 2013 (p. 1148 t/m 1155)
- A.O. Lubbers, Wat kunt u zelf doen om belastingprocedures efficiënter en sneller te laten verlopen?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013, nr. 23 (p. 1 t/m 3).
- C.J. van der Have, L.D. Janssen en A.O. Lubbers, Hoe kan de belastingrechter de belastingpraktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?, Weekblad Fiscaal Recht, 2013 (p. 515 t/m 522)

2012
- A.O. Lubbers en L.M.J. Sangster, Het gebruik en de bruikbaarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg, Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (p. 1517-1529)
- S.J. Visbeek en A.O. Lubbers, De ontwikkeling van de foutenleer in de afgelopen tien jaren, Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (p. 1149 t/m 1154)
- A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik en de keuze van een waarderingsstelsel, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012, nr. 41 (p. 1 t/m 2).
- A.O. Lubbers, Hoe gaan wij anno 2012 met onze vakliteratuur om?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012, nr. 1 (p. 1 t/m 3).

2011
- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording, Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen? Maandblad Belasting Beschouwingen, 2011 (p. 488 t/m 499).
- A.O. Lubbers en M. Schaap, Wetgevingsdilemma’s voor de belastingrechter, geïllustreerd aan de hand van de ruilgedachte, Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (p. 1302 t/m 1307)
- C.E.M. van de Loo en A.O. Lubbers, De oplegging van een vergrijpboete aan een belastingplichtige bij inschakeling van een derde, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2011, nr. 6 (p. 15 t/m 18)
- A.O. Lubbers, De belastingrechter als conflictoplosser: aandacht voor een behoorlijkheidstoetsing gevraagd, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2011, nr. 3 (p. 5 t/m 8)
- N.M. Ligthart en A.O. Lubbers, Welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling?, Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (p. 420 t/m 426)
- A.O. Lubbers, De behandeling van nutteloze uitgaven in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling, Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (p. 400-405)
- A.O. Lubbers, Hoe behoudt de belastingrechter op het punt van rechtsvinding en rechtsvorming het vertrouwen van de maatschappij?, Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (p. 62 t/m 67).
- A.O. Lubbers, De bedrijfseconomische benadering in de fiscaliteit, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011, nr. 1 (p. 1 t/m 3).

2010

- J.L.M. Gribnau en A.O. Lubbers, Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht, 2010, p. 1388-1402.
- J.M. van der Heijden en A.O. Lubbers, Fiscale jaarwinstbepaling:de invloed van prijsbepaling, facturering en kosten(raming), Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (p. 538-544).
- A.O. Lubbers, Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse wetgeving, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2010, nr. 1 (p. 2 t/m 9).
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun beroepsorganisaties, Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (p. 50-57).
- A.O. Lubbers, Fiscaal-juridisch onderzoek: time to change!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010, nr. 1 (p. 1 t/m 2).

2009
- A.O. Lubbers en C.L. Schonewille-Rozenblad, Overgangsbeleid van de uitvoerder van de belastingwet, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009 (p. 162-169)
- A.O. Lubbers en R.W.J. van der Struijk, Fiscaal overgangsbeleid van de belastingrechter, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009 (p. 170-176)
- J.P. Boer, A.O. Lubbers en M. Schuver-Bravenboer, Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal recht, 2009 (p. 745-752).
- J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording, Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (p.675-683).
- A.O. Lubbers, Winstbepalingsregels voor resultatentoerekeing onbelaste/belaste periode, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009, nr. 1 (p.675-683)

2008
- P. Rustenburg en A.O. Lubbers, Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?, Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (p. 1211-1217)
- A.O. Lubbers, Het gebruik van de ‘overweging ten overvloede’ door de Hoge Raad, Forfaitair 2008/181 (februari 2008), p. 35-39.
- A.O. Lubbers, Spoedcursus arresten lezen en analyseren, Ars Aequi februari 2008, p. 163-166.

2007
- S.C.W. Douma en A.O. Lubbers, Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2007, nr. 8 (p. 27 t/m 30).
- A.O. Lubbers, Werken aan fiscale rechtsvinding, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007, nr. 51 (p. 1 t/m 4).
- A.O. Lubbers, De ‘beslissing met uitgestelde werking’ als tegemoetkoming bij rechtsdwaling in het belastingrecht?, Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (p. 1083 t/m 1089)
- A.O. Lubbers en R. van Scharrenburg, Confrontaties tussen totaalwinst en jaarwinst, Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (p. 1007 t/m 1015).
- A.O. Lubbers, Maak meer werk van de motivering(sklachten)!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007, nr. 3 (p. 1 t/m 4).
- A.O. Lubbers, boekbespreking (J.M. van der Heijden, Winstrealisatie bij onderhanden werk volgens goed koopmansgebruik, FM 118, Kluwer Deventer 2006), Weekblad voor fiscaal recht 2007/6701 (p. 48 t/m 50).

2006
- A.O. Lubbers, Gevraagd: nieuwe box 1-beschikkingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2006, nr. 10 (p. 1 t/m 2).  

2005
- M. Bravenboer en A.O. Lubbers, Tijd voor uitbreiding van de Notitie terugwerkende kracht en eerbiedigende werking, Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (p. 964-971).
- A.O. Lubbers, Wettelijk overgangsrecht: goed regelen is noodzakelijk!, Nederlands Tijschrift voor Fiscaal Recht, 2005, nr. 13 (p. 1 t/m 4).

2004
- A.O. Lubbers, Als de rovers te bang zijn om te roven…, NTFR 2004/531 (p. 1-4)
- R. Cornelisse en A.O. Lubbers, De ontwikkeling van goed koopmansgebruik door de Hoge Raad, Weekblad voor fiscaal recht, 2004 (p. 1214-1228)
- A.O. Lubbers, Naar de ontwikkeling van fiscaal overgangsbeleid, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2004, nr. 7 (p. 12-20).

2003
- A.O. Lubbers, Zijn de kosten van de afwikkeling van de bouwfraude aftrekbaar?, Fiscaal Praktijkblad, nr. 4, 25 februari 2003.
- A.O. Lubbers, En ook de Belastingkamer ging de hei op, NTFR 2003/528 (p. 1-4).
- A.O. Lubbers, Fiscaal afschrijven op vastgoed, bespreking van: Fiscaal afschrijven op vastgoed door T. Berkhout, uitgever Kluwer, Deventer (2002), in: Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2003, nr. 11 (p. 35-38).

2002
- A.O. Lubbers, Vijf nieuwe arresten met betrekking tot de waardering van pensioenverplichtingen, Weekblad voor fiscaal recht, 2002 (p. 63-70).
- S.C.W. Douma en A.O. Lubbers, De rol van het matchingbeginsel bij de toerekening van uitgaven, Weekblad voor fiscaal recht, 2002 (p. 111-119)
- A.O. Lubbers, Meer totaaloplossingen in belastingarresten wenselijk, NTFR 2002/494 (p. 1-4)
- A.C. Rijkers en A.O. Lubbers, Ondernemingswinstbelasting?, Weekblad voor fiscaal recht, 2002 (p. 911-914).
- A.O. Lubbers, Het Cessna-criterium bij de aftrek van kosten in de winstsfeer, Fiscaal Praktijkblad, nr. 1,   20 september 2002.
- A.O. Lubbers, Behoedzaam en zorgvuldig omgaan, Fiscaal Praktijkblad, nr. 3, 14 november 2002.
- A.O. Lubbers, De Belastingkamer van de Hoge Raad zwalkt in Fokker-II, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2002/6512 (p. 805-806).
- A.O. Lubbers, Pensioenverplichtingen en jaarwinstbepaling, Fiscaal Praktijkblad, nr. 5, 19 december 2002.

2001
- A.O. Lubbers, Baksteenarrest en inhaal, Weekblad voor fiscaal recht, 2001 (p. 212-222).
- A.O. Lubbers, Film- en scheepvaart-cv’s onder de Wet IB 2001 minder aantrekkelijk, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, februari 2001, nr. 2.
- A.O. Lubbers, Het herstel van balansfouten, MAB april 2001.
- A.O. Lubbers, Onjuiste rechtsopvattingen inzake de foutenleer, Weekblad voor fiscaal recht, 2001 (p. 782-785).
- A.O. Lubbers, Wijzigingen in de ondernemingssfeer als gevolg van de Wet ondernemerspakket 2001, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2001/6450 (p. 595-601).
- A.O. Lubbers, Voorzieningen in de openingsbalans, Weekblad voor fiscaal recht, 2001 (p. 1016-1022).

2000
- A.O. Lubbers: Herziening van het fiscale ondernemerschap onder de Wet IB 2001, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2000/6400 (p. 311-315).
- I. Obbink-Reijngoud en mr. drs. A.O. Lubbers: Recente jurisprudentie inzake de waardering van pensioenverplichtingen, Weekblad voor fiscaal recht, 2000 (p. 1363-1372).
- B.F.A. van Huijgevoort en mr. drs. A.O. Lubbers, Veranderende aanknopingspunten voor de belastingheffing, Weekblad voor fiscaal recht, 2000 (p. 1656-1661).

1999
- A.O. Lubbers: De wisselwerking tussen de foutenleer en navordering, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 5, 1999 (blz. 2-5).
- P.G.M. Jansen en mr. drs. A.O. Lubbers: Over pleitbare standpunten en lichtvaardig handelen, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 6, 1999 (p. 4-8).
- A.O. Lubbers: Foutenleer en inhaalverbod: onverenigbare leerstukken?, Weekblad voor fiscaal recht, 1999 (blz. 1780-1783).

1998
- A.O. Lubbers: De verhouding tussen de foutenleer en andere methoden tot herstel van fouten, Weekblad voor fiscaal recht, 1998 (p. 1153-1158).
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (XI), Forfaitair nr. 87, september 1998.

1997
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (II), Forfaitair nr. 71, februari 1997
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (III), Forfaitair nr. 71, februari 1997
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (IV), Forfaitair nr. 72, maart 1997
- A.O. Lubbers: Fiscale droom wordt werkelijkheid voor ondernemende echtgenoten, Weekblad voor fiscaal recht, 1997 (p. 408-414).
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (V), Forfaitair nr. 74, mei 1997.
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (VI), Forfaitair nr. 75, juni 1997.
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (VII), Forfaitair nr. 76, juli 1997.
- A.O. Lubbers: De redelijke tegemoetkoming in de foutenleer, Weekblad voor fiscaal recht, 1997 (p. 1216-1222).
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (VIII), Forfaitair nr. 78, oktober 1997.
- A.O. Lubbers: Geen plaats voor goodwill in 'rugzak-BV', Advocatenblad, 1997 (p. 1126-1128).
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (IX), Forfaitair nr. 80, december 1997.

1996
- A.O. Lubbers: Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad (I), Forfaitair nr. 70, december 1996.

1995
- A.O. Lubbers: Te laat, maar toch spoedig mogelijk als redelijkerwijs verlangd kon worden…, Weekblad voor fiscaal recht, 1995 (p. 95-105).

1994
- L.G.M. Stevens en A.O. Lubbers: Drempels in de toegang tot de belastingrechter, Weekblad voor fiscaal recht, 1994 (p. 337-348).
- Mw. L.G.M. Keursten en drs. A.O. Lubbers: Neutraliteit, subsidiariteit en belastingen, Weekblad voor fiscaal recht, 1994 (p. 935-939).

1993
- Mw. M.E. Vermeulen en A.O. Lubbers: Uitreiking certificaten Europese Fiscale Studies in teken van vrijheid, diversiteit en economische welvaart, Weekblad voor fiscaal recht, 1993.

1991
- A.O. Lubbers, Televisiequizzen: raden naar betekenis wettekst?, Forfaitair nr. 15, juni 1991.
- A.O. Lubbers, Belast strandplezier?, Forfaitair nr. 19, november 1991.

Annotaties:

Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak 

- HOGE RAAD 20 juni 2003, nr. 38136, BNB 2003/297, p. 3314-3316
- HOGE RAAD 12 september 2003, nr. 37917, BNB 2004/40, p. 308-309
- HOGE RAAD 24 oktober 2003, nr. 37881, BNB 2004/44, p. 350-352
- HOGE RAAD 19 december 2003, nr. 38169, BNB 2004/196, p. 1998-2001
- HOGE RAAD 20 februari 2004, nr. 38168, BNB 2004/198, p. 2022-2023
- HOGE RAAD 12 maart 2004, nr. 39587, BNB 2004/226, p. 2292-2294
- HOGE RAAD 28 mei 2004, nr. 38865, BNB 2004/309, p. 3195-3196
- HOGE RAAD 11 juni 2004, nr. 40010, BNB 2004/310, p. 3200-3201
- HOGE RAAD 26 november 2004, nr. 39360, BNB 2005/91, p. 1033 t/m 1034
- HOGE RAAD 24 december 2004, nr. 40283, BNB 2005/97, p. 1098 t/m 1099
- HOGE RAAD 21 januari 2005, nr. 40014, BNB 2005/128, p. 1517 t/m 1518
- HOGE RAAD 1 april 2005, nr. 40341 en 40342, BNB 2005/263, p. 3210 t/m 3211
- HOGE RAAD 10 juni 2005, nr. 40479, BNB 2005/348, p. 4199 t/m 4200
- HOGE RAAD 12 augustus 2005, nr. 40503, BNB 2005/350, p. 4213 t/m 4214
- HOGE RAAD 28 april 2006, nr. 40407, BNB 2006/214, p. 2891 t/m 2892
- HOGE RAAD 3 maart 2006, nr. 41368, BNB 2006/245, p. 3297 t/m 3301
- HOGE RAAD 12 mei 2006, nr. 41105, BNB 2006/269, p. 3797 t/m 3798    
- HOGE RAAD 13 oktober 2006, nr. 42602, BNB 2007/10, p. 79 t/m 84 (w)
- HOGE RAAD 16 juni 2006, nr. 41761, BNB 2007/17, p. 232 t/m 233
- HOGE RAAD 8 juni 2007, nr. 43 019, BNB 2007/232, p. 3595 t/m 3596
- HOGE RAAD 10 augustus 2007, nr. 39 519, BNB 2007/299, p. 4697 t/m 4701
- HOGE RAAD 10 augustus 2007, nr. 39 548, BNB 2007/300, p. 4718
- HOGE RAAD 10 augustus 2007, nr. 41 282, BNB 2007/301, p. 4753
- HOGE RAAD 10 augustus 2007, nr. 41 283, BNB 2007/302, p. 4786
- HOGE RAAD 10 augustus 2007, nr. 41 284, BNB 2007/303, p. 4820
- HOGE RAAD 12 oktober 2007, nr. 43 643, BNB 2008/6, p. 85 t/m 89
- HOGE RAAD 21 december 2007, nr. 42 299, BNB 2008/98, p. 1685 t/m 1686
- HOGE RAAD 1 februari 2008, nr. 43 486, BNB 2008/106, p. 1834 t/m 1836
- HOGE RAAD 1 februari 2008, nr. 43 495, BNB 2008/107, p. 1846
- HOGE RAAD 6 juni 2008, nr. 43 515, BNB 2008/213, p.
- HOGE RAAD 12 september 2008, nr. 42 915, BNB 2008/276, p. 4180
- HOGE RAAD 20 februari 2009, nr. 42 803, BNB 2009/115, p. 1997
- HOGE RAAD 13 maart 2009, nr. 44 072, BNB 2009/130, p. 2222 t/m 2224
- HOGE RAAD 15 mei 2009, nr. 43 629, BNB 2009/216, p. 3449 t/m 3450
- HOGE RAAD 10 juli 2009, nr. 07/11792, BNB 2009/240, p. 3983-3985
- HOGE RAAD 14 augustus 2009, nr. 07/11898, BNB 2009/241, p.4020-4022
- HOGE RAAD 23 oktober 2009, nr. 43 924, BNB 2010/8, p. 147
- HOGE RAAD 18 december 2009, nr. 44 021, BNB 2010/79, p. 1548 t/m 1549
- HOGE RAAD 22 januari 2010, nr. 09/00477, BNB 2010/87, p.1655
- HOGE RAAD 9 april 2010, nr. 08/03645, BNB 2010/242, p. 4139 t/m 4142
- HOGE RAAD 7 mei 2010, nr. 08/01890, BNB 2010/221, p. 3704 t/m 3705
- HOGE RAAD 25 juni 2010, nr. 08/03864, BNB 2010/273, p. 4712 t/m 4715
- HOGE RAAD, 10 september 2010, nr. 09/04515, BNB 2010/297, p. 5142
- HOGE RAAD 22 oktober 2010, AAe 2010-januari, 08/02324 
- HOGE RAAD 15 oktober 2010, BNB 2010-334, 09/00759, p. 5785-5786
- HOGE RAAD 22 oktober 2010, BNB 2010-336, 09/04077, p. 5824-5826 
- HOGE RAAD 3 december 2010, BNB 2011/29, 09/01513, pp. 569-571.
- HOGE RAAD 3 december 2010, BNB 2011/30, 09/04361, pp. 597-598.
- HOGE RAAD 7 januari 2011, BNB 2011/62, 09/00617, pp. 1333-1334.
- HOGE RAAD 28 januari 2011, BNB 2011/85, 10/00650, pp. 1676-1678.
- HOGE RAAD 11 februari 2011, BNB 2011/86, 09/05110, pp. 1702-1703.
- HOGE RAAD 25 maart 2011, BNB 2011/128, 10/00499, pp. 2204-2205.
- HOGE RAAD 12 augustus 2011, BNB 2011/247, 10/01358, pp. 4675-4676.
- HOGE RAAD 23 september 2011, BNB 2011/264, 10/02641, pp. 4989-4991.
- HOGE RAAD 23 december 2011, nr. 10/03488, BNB 2012/52, p. 1135 t/m 1136
- HOGE RAAD 3 februari 2012, nr. 10/04654, BNB 2012/93, p. 1820 t/m 1821
- HOGE RAAD 4 mei 2012, nr. 10/01895, BNB 2012/182, p. 3386 t/m 3388
- HOGE RAAD 11 mei 2012, nr. 10/02317, BNB 2012/185, p. 3421
- HOGE RAAD 29 juni 2012, nr. 11/03295, BNB 2012/243, p. 4492 t/m 4493
- HOGE RAAD 29 juni 2012, nr. 11/03413, BNB 2012/244, p. 4500
- HOGE RAAD 14 december 2012, nr. 11/05281, BNB 2013/48, p. 1038 t/m 1040
- HOGE RAAD 8 februari 2013, nr. 12/03657, BNB 2013/93, p. 1711  

Ars Aequi

- HOGE RAAD 22 oktober 2010, nr. 08/02324, AA januari 2010, p. 41 t/m 44
- HOGE RAAD 10 juni 2011, nr. 09/05112, AA november 2011, p. 815 t/m 817
- HOGE RAAD 25 november 2011, nr. 08/05323, AA januari 2012, p. 44 t/m 47
- HOGE RAAD 13 juli 2012, nr. 11/00162, AA november 2012, p. 846 t/m 848
- HOGE RAAD 21 december 2012, nr. 11/04564, AA maart 2013, p. 219 t/m 221
- HOGE RAAD 15 maart 2013, nr. 11/05609, AA oktober 2013, p. 767 t/m 769

Fiscaal Weekblad FED/Vakstudie Nieuws

- HOGE RAAD 11 oktober 2000, FED 2000/682
- HOGE RAAD 21 maart 2001, FED 2001/343
- HOGE RAAD 21 maart 2001, FED 2001/344
- Hof Amsterdam 20 februari 2001, V-N 2001/38.22
- Hof ’s-Gravenhage 30 januari 2001, V-N 2001/45.11
- HOGE RAAD 24 juli 2000, FED 2001/505
- HOGE RAAD 28 september 2001, V-N 2001/54.11
- HOGE RAAD 28 september 2001, V-N 2001/54.14
- HOGE RAAD 28 september 2001, V-N 2001/54.15
- Conclusie A-G Van Kalmthout, V-N 2001/58.17
- Conclusie A-G Groeneveld, V-N 2001/63.13
- Hof Arnhem 17 december 2001, V-N 2002/8.22
- HOGE RAAD 8 februari 2002, FED 2002/235
- HOGE RAAD 24 februari 1999, V-N 2002/28.17
- HOGE RAAD 24 mei 2002, V-N 2002/28.18
- Hof Amsterdam 14 maart 2002, V-N 2002/33.15
- Hof Amsterdam 21 oktober 2001, V-N 2002/36.1020
- HOGE RAAD 12 juli 2002, V-N 2002/36.9
- Conclusie A-G Van Kalmthout, V-N 2002/39.15
- Hof Amsterdam 26 maart 2002, V-N 2002/41.10
- HOGE RAAD 9 augustus 2002, FED 2002/520
- HOGE RAAD 26 april 2002, FED 2002/540
- Hof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2002, V-N 2002/50.8
- Conclusie A-G Van Kalmthout, V-N 2002/54.21
- Hof Amsterdam 11 juni 2002, V-N 2002/55.10
- HOGE RAAD 8 november 2002, V-N 2002/57.16
- HOGE RAAD 17 januari 2003, FED 2003/113
- HOGE RAAD 28 februari 2003, V-N 2003/15.13
- HOGE RAAD 21 februari 2003, V-N 2003/15.14
- Hof Amsterdam 30 oktober 2002, V-N 2003/18.6
- HOGE RAAD 14 maart 2003, V-N 2003/18.8
- Hof Amsterdam 27 januari 2003, V-N 2003/29.14
- Hof Leeuwarden 21 februari 2003, V-N 2003/29.15
- HOGE RAAD 14 maart 2003, FED 2003/351

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016