Mr. dr. A.W. (Wouter) Hins

Functie:
  • Bijzonder Hoogleraar Pers-, Omroep- en Mediarecht mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds
Expertise:
  • Mediarecht
  • Fundamentale rechten


Telefoon: +31 (0)71 527 8838
E-Mail: a.w.hins@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.29
Telefoon: +31 (0)71 527 8838
E-Mail: a.w.hins@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.29


")

Wouter Hins is sinds 1 oktober 2007 verbonden aan het centrum eLaw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hier werkt hij twee dagen per week als hoogleraar Mediarecht. Zijn aanstelling werd mede mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds.

Wouter Hins (1952) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1978 af. Na zijn studie werkte hij onder meer als beleidsambtenaar bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en als secretaris bij de Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep (STAD). In 1983 werd hij docent en onderzoeker staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1991 op de dissertatie ‘Ontvangstvrijheid en buitenlandse omroep’.

De publicaties van Hins gaan over uiteenlopende aspecten van het mediarecht: vrijheid van meningsuiting, privacy, Mediawet, Telecommunicatiewet en openbaarheid van bestuur. Regelmatig annoteert hij uitspraken van nationale en Europese rechters die de media betreffen. Sommige van zijn publicaties zijn gewijd aan meer algemene vragen van staats- of bestuursrecht. Op de website van het Amsterdamse Instituut voor Informatierecht (IVIR)zijn de mediarechtelijke publicaties van Hins vanaf 2002 te raadplegen. http://www.ivir.nl/medewerkers/hins.html

Hins is verder drie dagen per week als universitair hoofddocent werkzaam bij de leerstoelgroep staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij lid van de adviescommissies voor de behandeling van bezwaarschriften van het Commissariaat voor de Media, respectievelijk de Nederlandse Publieke Omroep

 

 

 

Laatst Gewijzigd: 04-07-2016