Moot Court

Moot Court

Wat de benaming van het vak betreft het volgende. Het Engelse woord "moot" kan het best worden vertaald met het nederlandse "academisch", in de zin van een "academische" kwestie. Moot Court zou dan kunnen worden vertaald met de "academische rechtszitting" of "simulatie-rechtbank".


Het vak Moot Court

Het vak Moot Court is een academische vaardighedentraining: door inhoud en opzet van het vak Moot Court worden studenten uitgedaagd zich op eigen kracht grondig te verdiepen in een juridische probleemstelling. Tegelijkertijd wordt van studenten verwacht dat zij, schriftelijk en mondeling, in een helder betoog met kracht van argumenten hun standpunt met betrekking tot die juridische probleemstelling naar voren kunnen brengen. Het vak Moot Court beoogt dan ook studenten te oefenen in het zelfstandig opzoeken van, voor de oplossing van de casusposities, relevant materiaal in de bibliotheek, het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie en het mondeling presenteren van een juridisch betoog.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Moot Court, mootcourt@law.leidenuniv.nl, tel. 071 - 527 1985.

Laatst Gewijzigd: 14-06-2016