Oratie Egbert Koops: Proces en financiering

Op 20 februari 2015 aanvaardt Egbert Koops zijn benoeming als hoogleraar Rechtsgeschiedenis. Zijn oratie gaat over rechtshistorische lessen die getrokken kunnen worden uit het overnemen van procedures door machtigere personen.

Begaclaim, no cure no pay, en als jongste loot aan de stam third party litigation financing - juristen verzinnen wat af om onzekere procedures voor te financieren, of om in de uitkomst van onzekere procedures te kunnen handelen. Het probleem is niet nieuw, en met een blik op de geschiedenis valt op dat zowel het Romeinse recht als de Engelse Common law dit soort constructies met grote argwaan bezagen. Beide grootvaders van het moderne recht verboden handel in de uitkomst van procedures, of maakten dergelijke handel onrechtmatig. Wat was het motief daartoe? Werd het verbod ingegeven door factoren die specifiek waren aan tijd en systeem - in het bijzonder het Romeinse en Engelse procesrecht - of heeft hun afweging een eeuwigheidswaarde, die wij tot eigen schade negeren?

In zijn oratie gaat Koops in op de rechtshistorische lessen die getrokken kunnen worden uit het overnemen van procedures door potentiores, machtigere personen. Moderne rechtsstelsels kennen niet langer het probleem van de baron die met getrokken zwaard  de rechtszaal binnenvalt, of van gerechtsdienaren die op basis van vriendjespolitiek rechtsingang bieden. Maar de vraag rijst of het onderliggende probleem van ongelijke toegang tot rechtsverwezenlijking daarmee van tafel is. Gelijkheid voor de wet is één ding, gelijkheid in rechte een tweede. Bieden materiële waarborgen zoals het behoud van alle verweren tegen de cessionaris, en processuele waarborgen zoals equality of arms in dit licht afdoende bescherming?


Praktische informatie

De oratie van prof.mr. E. Koops begint om 16:00 uur precies, in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Helaas is de zaal vol, maar u kunt de oratie in een aanpalende zaal via een videoverbinding volgen.

Laatst Gewijzigd: 20-02-2015