Mw. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann

Functie:
  • Hoogleraar Rechtspleging
Expertise:
  • Civiel bewijsrecht
  • Rechtspraak


Telefoon: +31 (0)71 527 7762
E-Mail: m.j.a.m.ahsmann@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B331


")

Mr. Margreet J.A.M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als bijzonder hoogleraar Rechtspleging (voor 0.2 fte). Zij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij verricht haar werkzaamheden faculteitsbreed, maar in het bijzonder in het Instituut voor Privaatrecht. 

Achtergrond
Margreet Ahsmann (1951) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Na haar studie was ze achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker en universitair hoofddocent bij de vakgroep rechtshistorische vakken en doceerde het Romeinse recht. In 1990 promoveerde zij (cum laude) bij prof. mr. R. Feenstra op een proefschrift getiteld: “Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren”.

Rechterlijke macht
Eind 1996 maakte Ahsmann de overstap naar de rechterlijke macht: ze werd rechter in de sector civiel recht van de rechtbank Rotterdam, in 2002 vice-president/ontwikkelingscoördinator. In die functie lag haar focus vooral op de opleiding van nieuwe rechters (raio’ s en rio’ s) alsmede op de bevordering van kwaliteitsaspecten in het werk van de civiele rechter. Van 2007-2011 was zij tevens als lector civiel recht verbonden aan SSR (het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht). In 2011 verwisselde zij de rechtbank Rotterdam voor de rechtbank s-Gravenhage waar ze thans als senior vice-president werkzaam is in de sector civiel recht. Vanuit die functie geeft zij vorm aan de doelstellingen van het samenwerkingsconvenant dat de rechtbank ’s- Gravenhage heeft gesloten met de Leidse Juridische Faculteit, namelijk het bevorderen van de (wetenschappelijke) kennisuitwisseling tussen rechtspraak en de Leidse juridische faculteit.

Onderwijs
Ahsmann heeft veel belangstelling voor het opleiden van rechters en advocaten. Zij geeft cursussen op het gebied van het civiele bewijsrecht aan rechters (SSR) en advocaten (Law Firm School en de Juridische Akademie). In Bulgarije heeft zij meegewerkt aan een project “Strenthening the judiciary” (2004) en in het kader van het project “Empowering the Palestinian Judicial System” (2008) heeft zij les gegeven aan Palestijnse rechters. Zij was lid van de commissie Kortmann (2010) en van de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid  2010-2011.

Publicaties
Tijdens haar werkzaamheden aan de Universiteit Leiden heeft Ahsmann een groot aantal rechtshistorische publicaties op haar naam gezet, waaronder de hierboven reeds genoemde dissertatie. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar onderwerpen op het gebied van het (rechtshistorisch) juridisch onderwijs en de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Recente artikelen gaan over de stelplicht en bewijslastverdeling (onder meer een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2010) en het civiel effect (NJB 2011). Een boek ‘De weg naar het civiele vonnis’ is in voorbereiding.

Nevenactiviteiten
Ahsmann is onder meer lid van de Commissie Geschiedenis Nederlandse Rechtswetenschap (KNAW), medewerker van het tijdschrift voor de Procespraktijk, lid van de Commissie civiel effect, lid van het Curatorium van de Nederlandse Orde van Advocaten, lid van het Curatorium van de Haagse Hogeschool en lid Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek Raad voor de rechtspraak.

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016