Prof. mr. drs. M.R. Bruning

Functie:
  • Hoogleraar Jeugdrecht
Expertise:
  • Jeugdrecht
  • Jeugdzorg
  • Kinderbescherming
  • Kindermishandeling
  • Kinderrechten


Telefoon: +31 (0)71 527 8913
E-Mail: m.r.bruning@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B335
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​privaatrecht/​bpr/​burgerlijkrecht/​medewerkers/​bruningmr.html


")

Mr.drs. Mariëlle R. Bruning is hoogleraar Jeugdrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Jeugdrecht.

Achtergrond

Mariëlle Bruning (1972) studeerde Nederlands Recht en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na haar studies werkte zij eerst als junior onderzoeker en daarna als universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij was vanaf 2001 tot 2004 bij de Vrije Universiteit tevens adjunct-directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (interfacultair instituut). In 2001 promoveerde zij op haar dissertatie Rechtvaardiging van Kinderbescherming – naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming (Deventer: Kluwer). In 2004 werd zij als bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (0.2fte) aangesteld in Leiden. Naast haar universitaire baan in Leiden was zij van 2005 tot 2007 als jurist werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Van 2007 tot begin 2010 was zij tevens werkzaam als programmaleider Jeugdzorg en jeugdbescherming bij Defence for Children – ECPAT, een NGO die zich inzet voor kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Vanaf 2010 is haar functie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden uitgebreid en is zij hoogleraar Jeugdrecht. Op 11 april 2006 sprak zij in Leiden haar oratie uit: Over sommige kinderen moet je praten – gegevensuitwisseling in de jeugdzorg. In september 2012 startte zij de nieuwe juridische masteropleiding Jeugdrecht in Leiden.

Publicaties

Bruning publiceert op het terrein van jeugdzorg, jeugdbescherming, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, kinderrechten en de rechtspositie van de minderjarige. Zij is redacteur van het SDU commentaar Jeugdrecht en werkt mee aan Tekst & Commentaar en het handboek Jeugdrecht en Jeugdzorg. Recente bijdragen stellen onder meer de uit huis geplaatste minderjarige en zijn rechten centraal en gaan in op de invloed van internationale kinderrechten in Nederland en op de wisselwerking tussen het familierecht en het gezondheidsrecht op het terrein van de bescherming van kinderen.

Onderzoek

Op het brede terrein van het jeugdrecht heeft Bruning ervaring met het verrichten van contractonderzoek en -advisering. Zo was zij van 2008 tot 2011 samen met twee junior-medewerkers verbonden aan het project Zicht op Ieder Kind en adviseerde zij in dat verband over grenzen aan gegevensuitwisseling over jeugd door ketenpartners in het kader van jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht vanwege privacywet- en regelgeving, onder meer in Veiligheidshuizen (opdrachtgever Raad voor de Kinderbescherming en ministerie voor Veiligheid en Justitie). Ook verrichtte zij met collega’s onderzoek naar de PIJ-maatregel en andere zware jeugdsancties (opdrachtgever WODC) en was zij betrokken bij contractonderzoek naar de evaluatie van mediation in het kader van internationale kinderontvoering. In 2012 en 2013 verrichtte zij in opdracht van de Kinderombudsman onderzoek naar de implementatie van kinderrechten in Nederland (ontwikkeling en follow-up van een Kinderrechtenmonitor). In 2013 redigeerde zij met prof. mr. T. Liefaard een bundel over negentig jaar ondertoezichtstelling (monografieën jeugdrecht SDU deel 1).

Postacademisch onderwijs

In het kader van het Juridisch PAO organiseert Bruning jaarlijks de basiscursus Actualiteiten Jeugdrecht. Zij initieerde tevens de nieuwe specialisatiecursus Bijzondere Curator, die in oktober 2013 voor het eerst is verzorgd en in 2014 twee keer zal worden aangeboden. Tevens verzorgt zij voor groepen professionals in-company trainingen, zoals Actualiteiten Jeugdrecht.

Nevenfuncties

Bruning is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) en is voorzitter van de redactieraad van het Tijdschrift Right!. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, is docent SSR-opleiding voor kinderrechters en is lid van verschillende advies- en begeleidingscommissies.

BIO

Prof. Mariëlle Bruning is a professor of Children and the Law (2004 to date) at the Faculty of Leiden University, the Netherlands. She obtained her master's degrees in Law (1995) and Liberal Arts (1996) at the University of Maastricht and her doctorate in law (2001) at the Vrije Universiteit of Amsterdam. She was vice-director of the Amsterdam Centre of Child Studies at the Vrije Universiteit (2001-2004). She has worked as a legal consultant for a Youth Care Agency (Bureau Jeugdzorg; 2004-2006) and as a program manager for children's rights organization Defence for Children International - ECPAT the Netherlands (2006-2009). As a law professor she works in projects with Defence for Children International-ECPAT and other organizations in the Children's Rights House in Leiden. As a consultant for the Dutch Children's Ombudsman she currently collaborates in developing a Dutch Children's Rights Monitor. She is a (parttime) juvenile court judge in the district court of Amsterdam. She regularly publishes on various topics in the area of children's rights and family and juvenile law in national (Dutch) journals. She teaches law students and professionals (e.g. juvenile judges, youth prosecutors and children's lawyers) focusing on child protection, youth care, child abuse, youth delinquency and children's rights. She is editor-in-chief of the Dutch legal journal on family and child law ('Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht') and chairman of the editor advice board of children's rights journal Right!.

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016