Dr. S.E. Rap

Functie:
  • Senior onderzoeker
Expertise:
  • Jeugdstrafrecht
  • Participatie van kinderen
  • Kinderrechten


Telefoon: +31 (0)71 527 3625
E-Mail: s.e.rap@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.44


")

Stephanie Rap (1984) studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie aan de Universiteit Utrecht (UU). Daarna was zij werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming als raadsonderzoeker jeugdstrafzaken. Van 2009 tot 2011 werkte Rap als junior onderzoeker bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (UU). In opdracht van de Raad voor de rechtspraak heeft zij onderzoek gedaan naar de communicatie tussen de jeugdrechter en de jeugdige verdachte. In 2013 is Rap gepromoveerd op het proefschrift The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe.

Van 2006 tot 2015 heeft Rap als coördinator en docent gewerkt bij de minor Jeugd en Criminaliteit en bachelor en master scriptiebegeleider bij de opleidingen orthopedagogiek en criminologie (UU).

Onderzoek

In haar onderzoek richt Rap zich op de participatie van kinderen en jongeren in juridische procedures. In dit onderzoek maakt zij gebruik van een interdisciplinaire benadering, waarbij internationale kinderrechten, het jeugd(straf)recht, pedagogische, gedragswetenschappelijke en criminologische kennis en inzichten gecombineerd worden. Rap is gespecialiseerd in het toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast heeft zij ervaring met het doen van rechtsvergelijkend onderzoek.

Eerder heeft Rap onderzoek verricht naar de participatie van jeugdige verdachten in de jeugdstrafrechtprocedure. Dit onderzoek betreft een vergelijking van de praktijk van de jeugdstrafzitting in 11 verschillende Europese landen.

In 2014 en 2015 verricht Rap in opdracht van de Kinderombudsman onderzoek naar de implementatie van kinderrechten in Nederland (de Kinderrechtenmonitor).

Onderwijs

Stephanie Rap is academisch coördinator van de advanced master in International Children’s Rights. Zij geeft de vakken Children in the Justice System en Child Protection and Children's Rights.

Overig

Rap is lid van de redactie van het tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk (Sdu Uitgevers). 

Publicaties

Rap publiceert op het terrein van het jeugdstrafrecht, kinderrechten en participatie van kinderen. Recent heeft zij het boek The Effective Youth Court uitgebracht (samen met Prof. dr. Ido Weijers, 2014, Eleven International Publishing).

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016