Prof. mr. W.G. Huijgen

Functie:
  • Hoogleraar Notarieel Recht
Expertise:
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Erfrecht
  • Onroerend Goedrecht
  • Rechtspersonenrecht
  • Notariële regelgeving


Telefoon: +31 (0)71 527 7887
E-Mail: w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Notarieel Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B235


")

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (2012), Hypotheek (2013) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (2012). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij (bestuurs)lid van enige rechtspersonen en commissies, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Daarnaast verzorgde hij meer dan 300 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.ENGLISH VERSION 

Notarieel recht /Notarial law is – by law – a compulsory Dutch-language academic study. Therefore you will only find English curriculum vitae on our website, but no other English items.  

Prof. Huijgen (1956) studied law at Leiden University and is specialized in notarial law. In 1979 he obtained his master degree in law, a year later in notarial law. He gathered extensive experience in several notarial practices as a junior civil-law notary and started as a lecturer in private law at Leiden University in 1987. Prof. Huijgen obtained his doctorate at Leiden University with a thesis on Liability of the State (1991).
In 1996 he was appointed professor of notarial law at Leiden University and from that year until April 2013 he combined this with his work as a civil law notary in The Hague.
Prof. Huijgen works as an advisor in fields related to his academic work and is active in all kinds of fields of notarial law (real estate, matrimonial property, law of inheritance, estate planning and company law). Furthermore he is a member of the board of several organizations and foundations and he is senior lecturer at the “Stichting Beroepsopleiding Notariaat (real estate)”. Prof. Huijgen has written over 300 publications on various topics of notarial law.

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016