Prof. mr. D.J.G. Visser

Functie:
  • professor
Expertise:
  • auteursrecht
  • merkenrecht
  • octrooirecht
  • portretrecht
  • modellenrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7888
E-Mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C222
Persoonlijke Homepage: www.ipmc.nl


 

Curriculum Vitae - Dutch

Dirk Visser (1969) is sinds 2003 hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden. Hij studeerde in Leiden van 1988 tot 1992 en werkte er als assistent in opleiding (AIO) aan zijn proefschrift tussen 1992 en 1996. Een deel van het onderzoek voor zijn proefschrift deed hij aan het Max Planck Instituut in München. In 1997 promoveerde hij bij prof. mr D.W.F. Verkade op een proefschrift getiteld Auteursrecht op toegang over de exploitatierechten van de auteur in het tijdperk van digitale informatie en netwerkcommunicatie. Zijn oratie in 2004 was getiteld Het ABC van iedere IE-inbreuk.

Sinds 1996 is Visser tevens advocaat te Amsterdam, eerst acht jaar bij Stibbe en sinds 2004 bij Klos Morel Vos & Schaap en sinds 2015 bij Visser Schaap & Kreijger.  

Visser is bestuurslid (geweest) van verschillende verenigingen en stichtingen op het gebied van de intellectuele eigendom, waaronder de Wittem Group en het Trademark Law Institute. Eerder was hij lid van de redactie van verschillende tijdschriften op datzelfde vakgebied. Hij is co-auteur van het handboek Auteursrecht en auteur en redacteur van verschillende andere boeken.

Curriculum Vitae - English

Dirk Visser (1996) is professor of intellectual property law in Leiden since 2003. He studied at Leiden University between 1988 and 1992. Between 1992 and 1996 worked on his doctoral thesis in Leiden and at the Max Planck Institute in Munich. In 1997 he received his PhD from Professor D.W. Feer Verkade with his dissertation entitled Copyright in access, on the exploitation rights of the author in the era of digital information and network communication.  

Visser also is a practicing attorney in Amsterdam since 1996. After working at Stibbe for eight years and at Klos Morel Vos & Schaap for another ten years, he founded his own firm, Visser Schaap & Kreijger, in 2015.  

Visser is/was member of the board of several societies and foundations in the field of intellectual property law, including the Dutch group of AIPPI, the Wittem Group and the Trademark Law Institute. Previously he was a member of the editorial board of several journals in that field. He is co-author of the handbook on copyright and author and editor of several other books.

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015