Het Instituut voor Privaatrecht

Het Instituut voor Privaatrecht bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Civiel Recht, de afdeling Financieel recht, de afdeling Jeugdrecht, de afdeling Notarieel recht en de afdeling Ondernemingsrecht.

Deze afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van het privaatrecht in de volle breedte.


Onderwijs

Het Instituut voor Privaatrecht verzorgt onderwijs in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Fiscaal Recht. Binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is het Instituut ook betrokken bij de Engelstalige afstudeerrichting International Business Law. Op masterniveau verzorgt het Instituut voor Privaatrecht drie masterafstudeerrichtingen binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, te weten de afstudeerrichtingen Civiel recht, Financieel recht en Ondernemingsrecht, en verzorgt het Instituut twee andere masteropleidingen, te weten de masteropleidingen Jeugdrecht en Notarieel Recht. Daarnaast is het Instituut voor Privaatrecht betrokken bij het geven van postacademisch onderwijs, in de vorm van zowel cursussen die één of meer dagdelen beslaan als meerdaagse verdiepingscursussen en leergangen. Het Instituut verzorgt de Engelstalige masteropleidingen (advanced) International Civil and Commercial Law en International Children’s Rights en participeert in de masteropleiding (advanced) European and International Business Law. Ook neemt het Instituut voor Privaatrecht deel aan het Leiden Law Courses-programma dat Engelstalige vakken aanbiedt aan met name buitenlandse en uitwisselingsstudenten.

Onderzoek

Het Onderzoeksprogramma van het Instituut voor Privaatrecht draagt de naam Coherent Privaatrecht. Dit onderzoeksprogramma hangt samen met het op universitair niveau geformuleerde profileringsgebied Interaction between Legal Systems (Interactie tussen Rechtssystemen). Het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht analyseert de inpassing van nieuwe (nationaal) publiekrechtelijke regelgeving en Europese en internationale rechtsontwikkelingen in het privaatrecht. In dit onderzoeksprogramma staat enerzijds de wisselwerking tussen het Nederlands privaatrecht en andere nationale rechtsgebieden en anderzijds de wisselwerking tussen het Nederlandse privaatrecht en Europese en internationale rechtsontwikkelingen centraal.

Laatst Gewijzigd: 25-01-2016