Commissie Davids publiceert rapport over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak

Op dinsdag 12 januari 2010 presenteerde de Commissie Davids haar rapport inzake de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak. Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht aan deze faculteit, was als lid van de commissie nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport.

Het Rapport

Het omvangrijke rapport behandelt onder meer de voorgeschiedenis, de politieke context, de volkenrechtelijke grondslag, de rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Nederlandse militaire betrokkenheid bij de Amerikaans-Britse inval in Irak. De voornaamste bevindingen van de Commissie zijn onder meer dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat voor de oorlog ontbrak en dat de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd was over het verzoek van de Verenigde Staten aan Nederland om een militaire bijdrage te leveren. Verder concludeerde de Commissie dat er onvoldoende bewijs was voor de hardnekkige geruchten in de media dat Nederland militair betrokken was bij de inval, terwijl de Nederlandse regering steeds verklaarde alleen politieke steun te verlenen.


De Commissie

De onafhankelijke Commissie van onderzoek besluitvorming Irak, zoals de Commissie Davids formeel heet, is haar werkzaamheden op 3 maart 2009 gestart op verzoek van de minister-president en de ministers van Defensie, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. De opdracht van de Commissie was onderzoek te doen naar de voorbereiding en besluitvorming, in de periode van de zomer van 2002 tot de zomer van 2003, over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in het algemeen, en over aspecten van volkenrechtelijke aard, aspecten van inlichtingen- en informatievoorziening, en aspecten van vermeende militaire betrokkenheid in het bijzonder.

De Leden van de Commissie

De voorzitter van de commissie was Willibrord Davids, voormalig president van de Hoge Raad. Naast Nico Schrijver hadden Monica den Boer, Cees Fasseur, Tim Koopmans, Marjan Schwegman, en Peter van Walsum zitting in de Commissie. Koos van der Bruggen trad op als secretaris.

Het Onderzoek

De Commissie heeft haar onderzoek gebaseerd op zowel openbare bronnen als op vertrouwelijk en staatsgeheim materiaal. Bovendien heeft zij 57 personen geïnterviewd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. Dit waren onder andere premier Jan-Peter Balkenende, en Jaap de Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van de inval in Irak, alsook voormalig Secretaris-generaal van de NAVO en sinds kort hoogleraar aan de Universiteit Leiden. De Commissie heeft ook een aantal medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnterviewd, onder wie Frank Majoor, destijds secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken en Niels Blokker, medewerker van de juridische afdeling van Buitenlandse Zaken en hoogleraar internationaal institutioneel recht aan de Universiteit Leiden. De Commissie had ook een gesprek met Hans Blix, voormalig hoofd van UNMOVIC, het inspectieteam van de Verenigde Naties dat destijds na moest gaan of Irak massavernietigingswapens bezat. 

Meer informatie

Het rapport is gratis is te downloaden via de website van de Commissie (https://www.onderzoekscommissie-irak.nl) en te koop via Uitgeverij Boom.

Laatst Gewijzigd: 18-01-2010