prof. mr. J.W.M. Engels

Functie:
  • Hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbeckeleerstoel)
Expertise:
  • Decentralisatie
  • Bestuurlijke organisatie
  • Parlementair staatsrecht
Curriculum vitae

Prof. mr. J.W.M. (Hans) Engels (1951) bekleedt sinds 2002 de Thorbeckeleerstoel gemeenterecht/gemeentekunde. De leeropdracht is het geven van onderwijs en verrichten van onderzoek naar de gemeente als juridisch, politiek-bestuurlijk en sociaal instituut. Nadrukkelijk wordt daarbij beoogd een verbinding tot stand te brengen tussen theorie en prakrijk, in de zin van het verbinden van normatief-juridische en empirisch-bestuurskundige inzichten. Dit streven ligt mede ten grondslag aan het keuzevak Gemeenterecht/gemeentekunde. Zijn oratie in 2003 droeg als titel “Eigenstandig of Zelfstandig: de gekozen burgemeester in constitutioneel en dualistisch perspectief”.Prof. Engels is tevens universitair hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Eerste Kamer. Eerder was hij o.a.lid van het Ambtenarengerecht, rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken van Groningen en Assen; raadslid, wethouder en loco-burgemeester in de voormalige gemeente Eelde en lid van de provinciale staten van Drenthe. In die laatste hoedanigheden vervulde hij tal van bestuurlijke functies.Prof. Engels is in Leiden als volgt te bereiken. Tel. 0715277713, j.w.m.engels@law.leidenuniv.nl; daarnaast in Groningen: 0503635667, j.w.m.engels@rug.nl. 

Laatst Gewijzigd: 04-03-2013