Prof. mr. W. den Ouden

Functie:
 • Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
 • Dean Honours Academy
Expertise:
 • Bestuursrecht
 • Subsidierecht
 • Europese subsidies en Europees bestuursrecht
 • Staatssteunrecht
 • Onderwijsbekostiging
 • Schaarse publieke rechten en tegemoetkomingen


Telefoon: +31 (0)71 527 7726
E-Mail: w.denouden@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.03


Professor Willemien den Ouden (1971) is Dean of the Honours Academy of Leiden University. She is also a Professor of Constitutional and Administrative law at  and a research fellow of the Meijers Research Institute and Graduate School. Professor Den Ouden participates mainly in the programmes 'The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions' and 'The progression of EU law: Accomodating change and upholding values'. The research conducted by Willemien den Ouden focuses on financial administrative law in general, subsidy law, limited public rights, and European and national law concerning the European Structural Funds and State Aid. The interaction of EU administrative law and Dutch administrative law plays a central role in her research. 

Willemien den Ouden is one of the initiators of the Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), an informal cooperation of Leiden academics who cover the topic of European state aid in their daily research and education. Den Ouden publishes in several law magazines, including European State Aid Law Quarterly and Review of European Administrative Law (REALaw). 

English homepage
 

Introductie

Willemien den Ouden is Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Binnen de Honours Academy zijn de verschillende excellentieprogramma’s van de Universiteit Leiden, Pre University College, de Honours Academy en het Leiden Leadership Programme, samengebracht. De Honours Academy is gevestigd in de Oude Sterrewacht.

Daarnaast is Den Ouden hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden (faculteit Rechtsgeleerdheid, instituut voor Publiekrecht). Tevens is Den Ouden research fellow van het E.M. Meijers Instituut. Zij verricht onderzoek binnen het onderzoeksprogramma’s 'The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions' en 'The progression of EU Law: Accomodating change and upholding values'. Haar onderzoek is voornamelijk gericht op het terrein van het Europees en Nederlands bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun en onderwijsbekostiging) en op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Zij is één van de initiatiefnemers van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), een samenwerkingsverband dat wordt  door onder meer de Europese Commissie en waarbinnen nauw wordt samengewerkt met de Universiteit van Salzburg en de Riga Graduate School of Law. Ook is Den Ouden één van de initiatiefnemers van Netwerk Europese Subsidies, een netwerkorganisatie via LinkedIn met meer dan 500 leden.   

Curriculum vitae

Willemien den Ouden is in 1990 theologie gaan studeren aan de Universiteit Leiden. In 1994 rondde zij haar studie theologie met als differentiatierichting levensbeschouwingen (vergelijkende godsdienstwetenschappen) af. In 1996 volgde het doctoraal examen in het Nederlands recht met als differentiatiefase staats- en bestuursrecht.  

Aanvankelijk werkte Den Ouden daarna als AIO en later als universitair docent aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht te Leiden. Dit kreeg een vervolg in een universitair hoofddocentschap. Op 1 maart 2007 is Willemien den Ouden benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht en vanaf 1 september 2012 werd zij tevens Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden. 

Den Ouden publiceert inmiddels bijna twintig jaar op het gebied van het financieel bestuursrecht en het Nederlands en Europees bestuursrecht. Haar publicaties zijn onder andere verschenen in Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), het Nederlands Juristenblad (NJB), het Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) en Netherlands Administrative Law Library (NALL), maar ook in internationale tijdschriften als het European State Aid Law Quarterly en Review of European Administrative Law (REALaw). Den Ouden schrijft ook met enige regelmaat columns, o.a. in de Staatscourant

In 2007 ontving Den Ouden, samen met collega Tom Barkhuysen, de AB-jaarprijs 2007 voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (ABRvS 2 augustus 2006, AB 2007/96). Ook de AB-jaarprijs 2010 ging naar Willemien den Ouden (ABRvS 9 september 2009, AB 2010/87). In 2011 won zij deze prijs opnieuw, ditmaal samen met Michiel Tjepkema (CBb 14 april 2011, AB 2011/268). 

Den Ouden schrijft met enige regelmaat bijdragen voor (wetenschappelijke) bundels of boeken. Zo verscheen onlangs de bundel Europeanisering van het algemeen bestuursrecht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), met een bijdrage van Jacobine van den Brink en Willemien den Ouden over Europeanisering door rechtsbeginselen. Ook schreef den Ouden mee aan het Engelse handboek Europeanisation of Public Law dat in 2015 verschijnt.
Willemien den Ouden is voorzitter van de redactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is Den Ouden o.a. raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen).

Proefschrift en oratie

In januari 2002 is Willemien den Ouden gepromoveerd met het proefschrift: Wie betaalt, bepaalt? Een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen. Haar oratie heeft zij uitgesproken op 11 april 2008 onder de titel: 'Het wankele evenwicht tussen Europees en Nederlands subsidierecht bij de uitvoering van Europese structuurfondsen'.  

Promovendi

Willemien den Ouden heeft dr. Chris de Kruif, dr. Jacobine van den Brink, dr. Olaf van Loon en dr. Annemarie Drahmann begeleid tijdens hun promotietraject. Momenteel is zij (co)promotor van Jaap Wieland, Alke Metselaar, Jaap van Rijn van Alkemade, Claartje van Dam, Karien Lagrouw en Ali Mohammad.

Onderwijs

Willemien den Ouden geeft zowel binnen als buiten de faculteit Rechtsgeleerdheid onderwijs op het gebied van het (financieel) bestuursrecht. Sommige van haar cursussen:

 • Bestuursrecht in de Europese rechtsorde in de masteropleiding Staats- en Bestuursrecht;
 • Capita selecta financieel bestuursrecht: subsidies, tegemoetkomingen en staatssteun in de masteropleiding Staats- en Bestuursrecht;
 • Hoorcollegedocent voor het vak Bestuursrecht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.
 • Scriptiebegeleiding: bijvoorbeeld over een onderwerp dat raakt aan het (Europese) subsidierecht, aan bestuurlijke voorprocedures, schaarse publieke rechten of bestuursrechtelijke geldschulden.
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen (m.n. subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en onderwijsbekostiging), o.a. voor de Grotiusacademie, de Academie voor wetgeving en het Opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (SSR). 
 • Honours Academy-onderwijs in het kader van Honours College Law en Pre University College;
 • Het boek ‘Bestuursrecht in het Awb-tijdperk’ dat een inleiding biedt op het bestuursrecht en o.a. wordt gebruikt bij het vak ‘Inleiding bestuursrecht’ van de Universiteit Leiden.

Relevante nevenfuncties

Willemien den Ouden is ook buiten de Universiteit Leiden actief in studiegroepen, besturen en bezwaarschriftencommissies. Haar huidige nevenfuncties zijn: 

Kernpublicaties

Persoonlijk

In 2013 heeft Den Ouden bijgedragen aan een krantenartikelenserie over Europese subsidies, die o.a. bestond uit een interview met Den Ouden. December 2012 heeft Willemien den Ouden meegewerkt aan een televisie-uitzending van het programma Nieuwsuur over Vinkenslag. In april 2012 werd Den Ouden geïnterviewd voor een uitzending van het VPRO-radioprogramma Argos over het gebrek aan preventieve controle van subsidie-aanvragers. In januari 2012 werd Den Ouden, samen met collega Tjepkema, uitgeroepen tot Mr.'s van de week. In september 2011 werkte Willemien den Ouden mee aan een televisie-opname over het thema betaald voetbal en het verbod op staatssteun onder de titel Wie is aan de bal? In 2011 verscheen in het kader van de internationale vrouwendag een interview met Willemien den Ouden in het Leids Universitair Weekblad Mare. Zij vertelt hierin onder meer over het combineren van haar baan als hoogleraar staats- en bestuursrecht met het moederschap.

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015