Prof. dr. J.P. van der Leun

Functie:
  • HOOGLERAAR CRIMINOLOGIE
Expertise:
  • Criminaliteitsbeleid
  • Crimmigratie
  • Mensenhandel
  • Openbare orde en veiligheid
  • Vreemdelingenbeleid


Telefoon: +31 (0)71 527 7522
E-Mail: dean@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Stafdienst Bedrijfsvoering, Faculteitsbestuur
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.31
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​strafrechtencriminologie/​leunjpvander.jsp


Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie en Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Na haar interdisciplinaire studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht deed Joanne van der Leun vanaf 1995 onderzoek aan respectievelijk de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit. In 2001 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een sociologische studie naar illegale migranten in Nederland. Vanaf eind 2001 is ze verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie. In 2008 werd zij tot hoogleraar benoemd. Tussen 1986 en 1995 werkte ze in de gezondheidszorg/jeugdzorg.

Onderzoek

Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van vraagstukken rondom criminaliteit & migratie en veiligheidsbeleid & migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogrammaCriminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.Ze publiceert nationaal en internationaal over migratie en criminaliteit, mensenhandel, arbeidsuitbuiting, crimmigratie, grootstedelijke problematiek, migratiecontrole en (politie)beleid. Eerder verrichtte ze onderzoek naar informele economische activiteiten en migrantenondernemerschap. Haar oratie uit 2010 ging over Crimmigratie: de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid (Maklu 2010).

Samen met Dr. Maartje van der Woude coördineert zij sinds 2010 onderzoek naar Crimmigratie, de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid. Dit is gekoppeld aan een internationaal netwerk van onderzoekers op dat terrein, het Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS), het Collaborative Research Network on Citizenship and Immigration van de LSA en de Divisie Migratie en Criminaliteit van de NVC.

Als promotor begeleidt zij verschillende promovendi (Jasper de Bie, Nathalie Koster, Jelmer Brouwer, Tim Dekkers, Patrick van Berlo en, bij fsw, Ilona de Boer). Voor haar onderzoek ontving ze onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Politie & Wetenschap, diverse ministeries en gemeenten, Leids Universitair Fonds, Raad voor de Rechtsbijstand en Open Society Justice Initiative.  

Onderwijs

Joanne van der Leun heeft een groot aantal vakken binnen criminologie en rechtsgeleerdheid verzorgd. Zij coördineert en doceert momenteel de vakken Criminal Justice Actors en Crimmigration in de Engelstalige Criminal Justice Master en begeleidt Masterscripties. Ook doceert zij bij de keuzevakken Mensenhandel en Criminologie voor Juristen. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland en verzorgt ze trainingen voor professionals. Ze is docent-coach binnen het Leiden Leadership Program (Honours Academy).

Nevenfuncties en loopbaan

Zij is lid van de adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), de adviesraad van de politie-eenheid Den Haag, de Programmaraad van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en diverse redactieraden (zie nevenfuncties).

Spreekuur

Donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, na aanmelding via het secretariaat.

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015