Prof mr. dr. E.R. Muller

Functie:
  • HOOGLERAAR VEILIGHEID EN RECHT
Expertise:
  • Rechtshandhaving
  • Terrorisme
  • Veiligheidsbeleid


Telefoon: +31 (0)71 527 7364
E-Mail: e.r.muller@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Criminologie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.45


Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.   Hij is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu zeventien wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. Hij is redacteur van de inmiddels derde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is lid van de Redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid en van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Hij geeft regelmatig in de media interviews over onderwerpen op het terrein van veiligheid. Hij is tevens lid van de Raad van Advies van de Rechtbank Gelderland, van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool, van de Adviesraad Nationale Veiligheid, van het bestuur van de stichting Leerstoelen Criminalistiek en van het bestuur van de Moddermanstichting.

Hij was eerder wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de de Klankbordgroep Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiele Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).).

Erwin Muller geeft in het masteronderwijs het vak Veiligheidsbeleid. Zijn onderzoek richt zich op juridische en bestuurskundige aspoecten van veiligheid en veiligheidszorg. Zijn onderzoek vindt plaats binnen het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.

Zie ook zijn webpagina in de Narcis databank

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015