De overheid

Ook bij de overheid zijn er veel verschillende functies voor juristen. Daarbij kan het gaan om functies als beleidsambtenaar of jurist bij gemeenten of provincies, maar ook om specifieke juristen­functies bij de rijksoverheid zoals wetgevingsjurist op een departement. Een onderzoek uit 2004 leerde dat het grootste deel van de wetgevings­juristen in Rijksdienst gestudeerd had in Leiden. Veel Leidse juristen werken ook als jurist in internationale (EU-) instellingen, in de diploma­tieke dienst of in internationale advieskantoren. Leiden heeft daar een goede naam. De eerste afgestudeerde criminologen hebben ook hun weg gevonden naar beleidsfuncties bij de overheid zoals bij een ministerie, lokale overheid, politie, het Openbaar Ministerie of onderzoeksinstituten als het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).


Laatst Gewijzigd: 09-10-2007