Opmerkingen, suggesties en klachten

Informatie over wat je als student kunt doen met een opmerking, suggestie en/of klacht.

Facultair

Vakinhoudelijke opmerkingen, suggesties of klachten kun je het beste bespreken met de docent van de werkgroep. Geeft dat geen oplossing, dan kun je je wenden tot de coördinator van het vak via een afspraak met het secretariaat.  

Betreft het een niet-vakinhoudelijk probleem of blijft een serieuze klacht onopgelost, dan kun je: een e-mail sturen naar studentenklachten@law.leidenuniv.nl of contact opnemen met de Assessor (studentlid faculteitsbestuur)

Alle opmerkingen, suggesties of klachten worden vertrouwelijk in behandeling genomen door de assessor en de klachtencoördinator van de faculteit. Anonieme opmerkingen, suggesties of klachten worden niet in behandeling genomen. Alleen opmerkingen, suggesties of klachten die getypt zijn en voorzien zijn van een e-mail- of postadres worden in behandeling genomen.

De volledige tekst van het klachtenreglement


Universitair

Meer informatie over universitaire mogelijkheden (ombudsfunctionaris, vertrouwenspersoon, intern beroep college van bestuur, beroep bij het College van Bestuur voor de examens, rechtshulp).

Jaarverslag Klachtencommissie FdR

Met ingang van 2006 maakt de Klachtencommissie per kalenderjaar een verslag. Daarin wordt het aantal behandelde klachten aangegeven, alsmede - geanonimiseerd - de aard en de inhoud van de klachten, de bevindingen en de eventuele conclusies en aanbevelingen.
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2012
jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008  
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006

Laatst Gewijzigd: 20-07-2015