Verzoekschriften in uSis

Informatie over het indienen van verzoekschriften in uSis.

Ter aanvulling op de webpagina 'Ondersteuning omtrent verzoekschriften' vind je hier facultaire informatie over het indienen van de volgende typen verzoekschriften in uSis.


Type verzoekschrift 'Vrijstelling'

Klik hier voor aanvullende informatie over het indienen van het type verzoekschrift Vrijstelling.

Type verzoekschrift 'Extern onderwijs'

Binnenkort zal hier aanvullende informatie gegeven worden over het indienen van het type verzoekschrift Extern onderwijs.

Type verzoekschrift 'Afwijkend aantal studiepunten'

In uSis wordt de mogelijkheid geboden om het type verzoekschrift 'Afwijkend aantal studiepunten' in te dienen.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid voorziet hier echter niet in.

Laatst Gewijzigd: 08-01-2013