Nieuwe advanced master International Children’s Rights

Dit nieuwe en volledig geaccrediteerde programma start in september 2015 en biedt een Engelstalig curriculum gericht op een selecte groep getalenteerde studenten en (juridische) professionals die zich willen specialiseren op het gebied van internationale kinderrechten.

Het eenjarige programma (of tweejarig bij deeltijd) biedt inhoudelijke vakken met zeer actuele en mondiale onderwerpen, inclusief (maar niet beperkt tot) migratie en kinderrechten, kinderbescherming, economische, sociale- en culturele rechten van kinderen, kinderen en het strafrecht en het uitvoeren & monitoren van kinderrechten, inclusief de rol van private actoren. Tevens wordt er aandacht besteed aan kinderrechten en andere gebieden van het internationale publiekrecht alsmede het internationale privaatrecht.

De vakken worden gegeven door eminente professoren die zeer deskundig zijn binnen hun vakgebied en bekend staan als kritische en constructieve analytici van kinderrechtenkwesties. Het masterprogramma omvat tevens gastcolleges van kinderrechtenexperts en professionals van internationale organisaties, NGO’s, toezichthoudende instanties, gerechtelijke instanties en excursies naar belangrijke instituten op het gebied van kinderrechten.

Studenten van dit masterprogramma zullen hun kennis verruimen en ervaring opdoen in de juridische en gerelateerde interdisciplinaire aspecten van internationale kinderrechten. Een groot deel van het programma is gewijd aan de ontwikkeling van academische en professionele vaardigheden.

Meer informatie

Meer informatie over ons programma, toelatingseisen, aanmeldingstermijnen vind u op de website en in de flyer. Voor algemene en inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Sheena Bruce.

Aanmelden

Aanmelding kan tot 1 mei 2015 (voor studenten met een IELTS score van 6,5 of hoger. Voor studenten die nog moeten deelnemen aan de voorafgaande cursus is de deadline 1 april of 15 juni voor studenten die geen visum, verblijfsvergunning of huisvesting nodig hebben. 

Meer informatie over het aanmelden.

We verheugen ons op de start van deze nieuwe advanced master, en verwelkomen onze eerste studenten graag in september 2015!

Laatst Gewijzigd: 12-02-2015