Welkom

Over een aantal zaken die voor jou als eerstejaarsstudent van belang zijn, informeren wij je graag. 


Vind je niet de informatie die je zoekt, kijk dan in de A-Z zoekindex.

Sommige informatie is verschillend voor voltijd- en deeltijdstudenten. Daar waar dat het geval is zal dat worden aangegeven. De informatie die cursief gedrukt is geldt alleen voor deeltijders. 

EL CID-week
Graag wijzen wij je op de mogelijkheid tot het bijwonen van de EL CID-week. Dit is een kennismakingsweek die georganiseerd wordt vanuit de Universiteit. Informatie hierover kun je vinden op de website van de EL CID-week.

Wij wensen je veel succes toe bij je studie.


Laatst Gewijzigd: 27-07-2015